Rowerem do Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego po wygodnej ścieżce

Między Komornikami a Szreniawą powstanie nowa droga rowerowa, umożliwiająca bezpieczny i komfortowy przejazd rowerem nie tylko między tymi dwiema miejscowościami, ale także do Poznania. Inwestycja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

 

Ścieżka rowerowa powstanie w ciągu drogi powiatowej między Komornikami a Szreniawą. To ok. 1120 metrów długości.

Droga zapewni dojazd m.in. do węzła przesiadkowego na Poznańską Kolej Metropolitalną czy też dojazd do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Dzięki połączeniu infrastruktury, z inwestycji skorzystają także poznaniacy.

„To odcinek trasy rowerowej ważny dla mieszkańców Komornik, którzy będą mogli dojechać rowerem do węzła przesiadkowego i skorzystać z oferty Kolei Metropolitalnej, dojechać do pracy czy do szkoły w Poznaniu. Również mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać z roweru, dojechać do stacji w Szreniawie i skorzystać z oferty tamtejszego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego lub pojechać do Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego. Zdecydowanie poprawi się standard i bezpieczeństwo takiego rodzaju podróżowania”- mówi Marszałek Marek Woźniak

Ścieżka będzie miała asfaltową nawierzchnię z odwodnieniem. Zamontowane zostanie oświetlenie poprawiające bezpieczeństwo jazdy. Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców Poznania i powiatu do korzystania z form transportu nieemitujących spalin, przy jednoczesnym zapewnieniu regularnej aktywności fizycznej.

Dzięki podpisanej umowie między Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Poznańskim, powiat otrzyma prawie 1,8 mln złotych dofinansowania do inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.