W nocy na Ławicy wylądował samolot z ewakuowanymi Afgańczykami

Polska w ramach solidarności sojuszniczej podjęła się ewakuacji obywateli Afganistanu, którzy przez ostatnie lata współpracowali z siłami NATO w trakcie misji specjalnych.
W godzinach nocnych na lotnisko w Poznaniu dotarły pierwsze samoloty przewożące przeszło 100 Afgańczyków z łącznej grupy blisko 500 osób.

Aktualizacja liczby ewakuowanych uzależniona jest od zewnętrznych procesów logistycznych i formalnoprawnych.
 Wielokrotnie udowodniliśmy już, że jesteśmy stale gotowi do działania na rzecz solidarności i bezpieczeństwa w regionie i na świecie. Nigdy nie zostawiamy sojuszników i potrzebujących bez pomocy. Organizacja ewakuacji personelu współpracującego z NATO jest dowodem na to, że zagraniczni partnerzy mogą na nas polegać nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
Operacja oparta jest o ścisłą współpracę z kwaterą główną NATO.
Na ewakuowanych oczekiwał specjalistyczny zespół medyczny (w tym afgański pediatra) oraz 8 tłumaczy. Afgańczycy zostali poddani badaniom i testom przeciw COVID-19, otrzymali także niezbędne materiały informacyjne w ojczystym języku objaśniające dalsze procedury.
 
Na lotnisku przygotowano specjalną infrastrukturę i namioty, w których ewakuowani oczekiwali na weryfikację i uzupełnienie niezbędnych formalności.
 
Następnie przetransportowani zostali do jednego z poznańskich hoteli, w którym spędzą 10-dniową kwarantannę. W ośrodku zapewnione zostaną wszystkie konieczne środki materialne – ubrania oraz środki higieny osobistej. Personel hotelowy został przeszkolony pod względem obsługi osób z kręgu kulturowego podejmowanych osób. W bieżącą obsługę ewakuowanych, po upływie kwarantanny, zaangażują się także lokalne NGO i wolontariusze duszpasterstwa akademickiego.
 
Obywatele Afganistanu będą przebywać w Polsce przez 3 miesiące. W tym czasie NATO podejmie decyzję o ich dalszej relokacji. W ramach zobowiązań sojuszniczych na terenie kraju pozostanie nie więcej niż 50 osób.
Akcję przylotu obywateli Afganistanu do Polski koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.