Freski z XVIII wieku odkryte w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta będą odrestaurowane

Jeszcze jesienią tego roku rozpoczną się prace konserwatorskie XVII wiecznych fresków, które odkryto podczas prac remontowych w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania w 2018 roku. Unikatowe malowidła zostaną odrestaurowane.

 

Podczas prac w budynku dawnego kolegium jezuickiego, który stanowi obecnie siedzibę Urzędu Miasta Poznania odkryto freski na sklepieniu Sali Sesyjnej. Oceniono, że malowidła pochodzą prawdopodobnie z roku ok. 1732, kiedy to miejsce dzisiejszych obrad radnych pełniło funkcję jadalni klasztornej. Szacuje się, że zostały zamalowane w 1773 roku, kiedy to obiekt przestał pełnić swoją pierwotną funkcję i został przeznaczony na cele świeckie.

Odkrycie z 2018 roku było niezwykle cenne, a malunki okazały się być unikatowe. Pokrywają niemal całą powierzchnię sklepienia Sali. Trzy lata temu odkryto zaledwie 20% z nich i poddano je konserwacji zachowawczej. Utrwalono je bez uzupełnienia braków. Teraz całość zostanie odrestaurowana.

„Odkrycie stanowi wyjątkowo cenny i unikatowy przykład pierwotnego, niemal całkowicie nieznanego wcześniej barokowego wystroju budynku. Bardzo się cieszę, że już niedługo przywrócimy freskom ich dawną świetność, zachowując dla kolejnych pokoleń ślad historii” – zaznacza Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków

W ramach planowanych prac malowidła zostaną w całości odsłonięte, a następnie poddane konserwacji. Zakładana jest pełna rekonstrukcja sztukaterii roślinnych i figuralnych oraz ramy sztukatorskiej położonej w centralnej części sklepienia.

Co przedstawiają malowidła? To m.in. postacie Franciszka Borgiasza, Franciszka Ksawerego, Alojzego Gonzaga oraz prawdopodobnie Ignacego Loyolę – ich popiersia umieszczono w dekoracyjnym obramieniu.

Z kolei po wschodniej i zachodniej stronie sklepienia odkryto dwa portrety kardynałów w medalionach. W centrum widoczny jest natomiast mężczyzna w białej szacie niosący półmisek oraz dziecko nalewające wino do dwóch kielichów. W tle znajduje się stół nakryty obrusem. Konserwatorzy zakładają, że to scena z Kany Galilejskiej.

„Odsłonięto też ślady po skutych sztukateriach na błękitnym tle. Nadal czytelna jest ich bogata ornamentyka roślinna, oplatająca niewielkie tondo (obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła) z popiersiem Marii” – wyjaśnia Urząd Miasta Poznania.

Prace mają rozpocząć się jeszcze tej jesieni i potrwać półtora roku.