Jesień coraz bliżej – ZDM rozpoczął akcję odbioru zebranych liści

Jak co roku wraz ze zbliżającym się okresem jesiennym i jego aurą rozpoczyna się akcja odbioru liści spadających z drzew w pasie drogowym na chodniki miejskie, za które odpowiedzialni są właściciele i administratorzy przyległych nieruchomości.

 

Co roku ZDM prowadzi akcję mającą na celu pomoc w utrzymaniu czystości na chodnikach w okresie jesiennym. Tegoroczna rozpoczęła się wczoraj i potrwa „do ostatniego liścia” .

W ramach akcji ZDM dostarcza odpowiednie worki na zebrane liście, a także zapewnia ich odbiór, gdy zostaną wypełnione. Właściciele, administratorzy i dozorcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Ma to pomóc w utrzymaniu czystości na chodnikach, za które odpowiedzialni są niemiejskie podmioty.

Co istotne nie ma możliwości użycia w ramach akcji innych worków niż te dostarczone przez ZDM z odpowiednim oznaczeniem.

Mieszkańcy sprzątający chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia przyjmowane są przez Wydział Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM – droga mailową na adres liscie@zdm.poznan.pl lub telefonicznie pod numerem 61 647 72 74 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00).

„Worki, w ilości adekwatnej do ilości przydrożnego drzewostanu, będą dostarczane bezpośrednio pod wskazane adresy (umieszczane w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). W przypadku wykorzystania wszystkich dostarczonych worków, prosimy o złożenie kolejnego zamówienia. Wykluczona jest możliwość dostarczania jednorazowo większej ilości worków do siedziby zarządcy bądź administratora, celem ich dalszego rozprowadzania wśród dozorców. Worki będą dostarczane bezpośrednio w miejsca, w których zbierane będą liście.” – przypomina ZDM

Zapełnione worki będą odbierane z miejsc, w których zbierane były liście, na terenie ogólnodostępnym – na poboczu bądź na części chodnika, po stronie posesji.

Odbiór worków będzie odbywał się cyklicznie, według harmonogramu uwzględniającego podział terytorialny miasta.