Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie zakazu wprowadzania psów na plażę miejską

Rzecznik Praw Obywatelskim podjął interwencję w sprawie całkowitego zakazu wprowadzania psów na plażę miejską przy Jeziorze Średzkim w Środzie Wielkopolskiej.

 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosił się mieszkaniec, który zakwestionował zgodność z prawem obowiązującego zakazu wprowadzania psów na miejską plażę.

Jak potwierdziło Biuro RPO, zakaz jest całkowity i obejmuje całą plażę miejską, która jest miejscem publicznym. Zdaniem Rzecznika, mieszkaniec słusznie zauważył, że takie działanie gminy jest niezgodne z prawem. Informacje o tym, że czworonogi nie są mile widziane zawarto zarówno w regulaminie korzystania z kąpieliska jak i uchwale gminnej.

W uzasadnieniu Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że całkowity zakaz ogranicza swobodę przebywania na plaży właścicieli zwierząt domowych w miejscu publicznym, jakim jest miejska plaża. Podkreślił, że gmina powinna ustalić zasady przebywania z psami – dotyczące bezpieczeństwa i utrzymania czystości na danym terenie. Mogą to być zapisy np. o konieczności trzymania psa na smyczy czy też obowiązku posprzątania nieczystości. Ograniczanie właścicielom zwierząt dostępu do pewnych miejsc jest naruszeniem prawa.

W związku z ustaleniami zastępca RPO Maciej Taborowski skierował do burmistrza Środy Wielkopolskiej,Piotra Mielocha pismo z wezwaniem do podjęcia działań legislacyjnych w celu wyeliminowania regulacji prawa miejscowego, które są niezgodne z prawem dotyczącym równego dostępu.