Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Złotowskiej – postęp prac i utrudnienia dla kierowców

Trwa budowa drogi rowerowej z chodnikiem wzdłuż ul. Złotowskiej. Prace prowadzone są na odcinku od Rezedowej do Miastkowskiej. W czwartek rozpocznie się etap wymagający zmiany organizacji ruchu na jednym z fragmentów ulicy.

 

Trasa ma mieć ok. 1,7 km, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów i pieszych. To droga prowadząca m.in. do ogródków działkowych, a także pozwalająca na dogodny dojazd z Ławicy i Skórzewa do centrum Poznania.

W ramach inwestycji wybudowano już kanalizację deszczową na odcinku między ul. Owczą i Perzycką. Zadanie obejmuje także przebudowę przystanków autobusowych, które zyskają nowe wiaty i elementy małej architektury.

Z kolei wzdłuż ogródków działkowych przewidziane są miejsca odpoczynku z ławkami, koszami na śmieci i stojakami rowerowymi. Będą ustawione między przystankami autobusowymi „Złotowska Działki” oraz „Owcza”.

Obecnie prace są prowadzone na całym odcinku powstającej drogi, choć poszczególne etapy mają różny poziom zaawansowania prac. Wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Złotowskiej wykonane już zostały podbudowy i obrzeża drogi rowerowej wraz ze znaczną częścią nawierzchni chodnika, a między Owczą a Perzycką prowadzone są prace brukarskie.

W czwartek, 16 września, rozpocznie się kolejny etap prac, który wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu między ul. Perzycką i Miastkowską. Przebudowywana będzie tam infrastruktura elektryczna i rozbierane będą ogrodzenia.

Na czas prowadzonych robót jezdnia ul. Złotowskiej na wskazanym odcinku jezdnia będzie zwężona. Ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany, ale możliwe jest czasowe ręczne kierowanie ruchem i zamykanie jednego z pasów. Kierowcy mogą spodziewać się także krótkotrwałego wstrzymania ruchu na obu jezdniach.