Kolejne ulice dołączą do Strefy Płatnego Parkowania

Ostatnie dwie ulice na terenie Łazarza zostaną w najbliższym czasie objęte zmianami w organizacji ruchu i parkowania zgodnymi z projektem Strefy Płatnego Parkowania. Zmienią się na nich m. in. kierunki ruchu. Odroczenie prac miało związek z trwającą przebudową rynku Łazarskiego.

 

Od początku sierpnia łazarska Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje na całym docelowym obszarze z wyjątkiem dwóch ulic. Są nimi ul. Lodowa na odcinku od rynku Łazarskiego do ul. Stablewskiego i ul. Dmowskiego od rynku Łazarskiego do ul. Hetmańskiej. Stanowią one bowiem dojazd do placu budowy na przechodzącym przebudowę rynku Łazarskim. Dlatego też wprowadzanie zmian w organizacji ruchu w tych dwóch miejscach zostało wstrzymane. Obecnie prace na rynku Łazarskim znalazły się na etapie, który pozwala na wdrożenie nowego oznakowania na ul. Lodowej i Dmowskiego.

Ulica Lodowa stanie się jednokierunkowa od ul. Stablewskiego w stronę rynku Łazarskiego. Wyznaczony zostanie tutaj kontraruch rowerowy. Skrzyżowania z ul. Stablewskiego i Chłodną będą równorzędne, a cała ul. Lodowa wejdzie w obszar objęty strefą ograniczonej prędkości „Tempo 30”. Parkowanie będzie odbywać się na miejscach równoległych po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Stablewskiego do ul. Chłodnej, a także równoległych i prostopadłych od ul. Chłodnej do rynku Łazarskiego. W ramach poprawy bezpieczeństwa z postoju wyłączone zostaną obszary położone w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Dmowskiego częściowo również będzie ulicą jednokierunkową – kierowcy pojadą nią od rynku Łazarskiego do ul. Potockiej. Tutaj także wprowadzony zostanie kontraruch rowerowy. Na odcinku pomiędzy ul. Potockiej i Hetmańską utrzymany będzie ruch dwukierunkowy. Pomiędzy rynkiem Łazarskim, a ul. Stablewskiego można będzie zaparkować na miejscach równoległych po obu stronach ulicy. Natomiast od ul. Stablewskiego do ul. Potockiej wyznaczone zostaną skośne miejsca postojowe po zachodniej stronie ulicy i miejsca równoległe po stronie wschodniej. Podobnie jak na ul. Lodowej, parkowanie w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych będzie uporządkowane, a ul. Dmowskiego wejdzie w obszar strefy „Tempo 30”. Skrzyżowania z ul. Potockiej i Stablewskiego staną się równorzędne.

Prace przy wprowadzeniu nowego oznakowania na ul. Lodowej rozpoczną się 20 września, a na ul. Dmowskiego 21 września. W obu tych miejscach roboty powinny potrwać po jednym dniu. Będzie to jednak uzależnione od korzystnej pogody.