Trwa rejestracja do miejskiego programu profilaktycznego dot. osteoporozy

Rozpoczęła się rejestracja na kolejny miejski program profilaktyczny. Tym razem to działania profilaktyczne w kierunku osteoporozy, które obejmują bezpłatne badania oraz edukację dla mieszkańców Poznania.

 

Osteoporoza uznawana jest za jedną z chorób cywilizacyjnych. To choroba układowa szkieletu, która wzmaga ryzyko złamań kości poprzez stopniowy zanik tkanki. To proces bezbolesny, dlatego często późno jest diagnozowany – zwykle, gdy pacjent złamie kość przy drobnym urazie.

Choć to choroba dotycząca obu płci, to częściej problem z nią mają kobiety, u których ryzyko wzrasta szczególnie w okresie menopauzy i po niej. Jak wskazują statystyki, u pań powyżej 50 roku życia ryzyko złamania kości w wyniku osteoporozy jest o ok. 30-40% wyższe niż wcześniej.

Właśnie dlatego podjęto decyzję, by programem objęte były mieszkanki Poznania od 50. roku życia. Mogą liczyć na bezpłatne badania diagnostyczne, a także edukację w zakresie tej choroby. Podczas indywidualnych konsultacji prowadzonych osobiście lub w formie zdalnej uczestniczki programu dowiedzą się, jakie są objawy i powikłania choroby oraz czy i jak można zapobiegać czynnikom ryzyka.

Panie, które zgłoszą się do udziału w programie, przejdą najpierw badanie wstępne w celu wykluczenia przeciwwskazań – mówi Joanna Olenderek, zastępczyni dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Poznania. –  W ramach diagnostyki przeprowadzona zostanie m.in. ocena bezwzględnego 10-letniego ryzyka złamania kości. U kobiet, u których lekarz stwierdzi wysokie ryzyko wystąpienia osteoporozy, zostanie wykonana densytometria szyjki kości udowej, czyli badanie rentgenowskie. 

Działania w ramach programu są skierowane do kobiet w wieku od 50 roku życia, które są na stałe lub czasowo zameldowane w Poznaniu i rozliczają się z podatku PIT w poznańskim urzędzie skarbowym.

Akcja będzie prowadzona do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu w każdym roku jego trwania. Program planowany jest na lata 2021-2023.

Realizatorem programu jest Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. M. Kasprzaka 16.
Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zarejestrować się:
– osobiście – w siedzibie realizatora przy ul. Kasprzaka 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00);
– telefonicznie – pod numerem 61 627 07 04 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00);
– mailowo – na adres e-mail: osteoporoza@diagnostykaobrazowa.eu