Zamiast spokojnej drogi dojazdowej, trasa przelotowa? Mieszkańcy protestują przeciw zmianom na ul. Rodziewiczówny

Mieszkańcy ul. Rodziewiczówny sprzeciwiają się planom włączenia ich ulicy do nowej ul. św. Wawrzyńca. Jak wskazują, znacznie pogorszy to poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, a także negatywnie wpłynie na komfort życia w okolicy. Popierają ich mieszkańcy ul. Nad Seganką, którzy także podpisali wystosowaną do prezydenta Poznania petycję z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie.

 

Obecnie ul. Rodziewiczówny pełni funkcję dojazdową do poszczególnych posesji. Na końcu jest „ślepa” – nie ma przejazdu, dzięki czemu mieszkańcy mogli przez lata liczyć na bezpieczną sytuację drogową. Ma ok. 180 metrów,posiada chodniki i nie ma pasa zieleni. Wystarczy to jednak, by zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Teraz sytuacja ma się zmienić. Mimo, że wcześniej nie było tego w przedstawianych mieszkańcom i Radzie Osiedla Jeżyce planach, ulica Rodziewiczówny ma zostać włączona do powstającego fragmentu nowej ul. św. Wawrzyńca. Wywołało to sprzeciw mieszkańców okolicy, którzy przekazali prezydentowi Jaśkowiakowi petycję z prośbą o pilną interwencję.

Jak wskazano w piśmie, przez lata zarówno podczas konsultacji społecznych jak i w oficjalnych dokumentach ulica Rodziewiczówny pozostawała ulicą bez przejazdu. Wskazuje na to również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona jest jako droga dojazdowa do posesji. Co więcej, zakaz włączania jej do ul. św. Wawrzyńca został doprecyzowany w uzasadnieniu do jednej z uchwał przez Radę Miasta. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy byli do tej pory w przeświadczeniu, że ich ulica pozostanie bez zmian.

Tymczasem teraz okazało się, że spokojna i bezpieczna droga jednak zostanie połączona z nową. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym… z uchwały Rady Osiedla Jeżyce wnioskującej o wprowadzenie na ul. Rodziewiczówny ruchu jednokierunkowego.

Zdaniem osób popierających petycję do prezydenta Poznania, w której zwrócono się o pilną interwencję i pozostawienie dotychczasowego charakteru ulicy Rodziewiczówny, zmiany znacząco wpłyną na komfort i bezpieczeństwo w okolicy.

Wskazują na znaczne zwiększenie ruchu drogowego, co wiąże się z większym hałasem, zanieczyszczeniami, a także zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów. Jak podkreślają, nieoficjalnie ulica ma charakter pieszo-jezdni, ponieważ z uwagi na fakt, że korzystają z niej jedynie mieszkańcy łatwo jest zareagować na zbliżający się pojazd, a i kierujący mają na uwadze charakter ulicy. Wielu mieszkańców Jeżyc korzysta z niej także jako z trasy spacerowej w kierunku Jeziora Rusałka, Parku Sołackiego czy Golęcina. Po wprowadzeniu zmian, część ruchu z jednego z najbardziej popularnych skrzyżowań i ulic Poznania przeniesie się na niewielką i wąską osiedlową ulicę.

Problem będą mieć również mieszkańcy chcący wyjechać ze swoich posesji. Wzdłuż zaledwie 180-metrowej ulicy znajdują się aż 34 bramy wyjazdowe. W przypadku większego natężenia ruchu i możliwych korków, włączenie się do ruchu będzie bardzo trudne.

W petycji podkreślono także, że zmiany oznaczają również konieczność przeprowadzenia kolejnych inwestycji, w tym zamontowania progów zwalniających czy utworzenia przejść dla pieszych.

Petycję podpisali mieszkańcy zarówno ul. Rodziewiczówny jak i Nad Seganką. Jak wskazali, zaistniałą sytuacja, w tym przede wszystkim brak wcześniejszych informacji i konsultacji w zakresie zmian, w tym również brak możliwości wyrażenia opinii przez mieszkańców podważyła ich zaufanie do Miasta jako inwestora.