Budowa na ul. św. Wawrzyńca: Jak wygląda nowa droga i na jakim etapie są prace?

Prace na ul. św. Wawrzyńca są na zaawansowanym etapie. Nowa droga powstaje wzdłuż nasypu kolejowego i ma pomóc w rozładowaniu natężenia ruchu w okolicy. Roboty budowlane mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

 

Nowa droga powstaje na odcinku od skrzyżowania z ul. Niestachowską i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną. Będzie jednojezdniowa, po jednym pasie w każdym kierunku. Na trasie powstają także przystanki autobusowe oraz zjazdy do posesji, a same skrzyżowania są rozbudowywane, by móc włączyć nowy odcinek do istniejącej infrastruktury.

Jak zapewnia wykonawca, prace są na zaawansowanym etapie. Większość odcinka jezdni ma już pierwsze warstwy nawierzchni bitumicznej. Prowadzone są także roboty brukarskie – powstają chodniki, krawężniki i obrzeża ulicy. Widoczny jest już także zarys drogi rowerowej.

Trwają również prace instalacyjne związane m.in. z sygnalizacją świetlną oraz oświetleniem ulicznym. W kolejnych etapach montowana będzie mała architektura, zakładana będzie zieleń i wykonywane będzie oznakowanie.

Prace mają zakończyć się do końca 2021 roku. Procedura odbiorowa planowana jest na początek 2022 roku.