Prace na ul. św. Marcin i Al. Marcinkowskiego – jak wygląda plac budowy?

Trwają prace związane z kolejnym etapem Programu Centrum. Od kilku miesięcy przebudowywane są ul. św. Marcin oraz Al. Marcinkowskiego. Na jakim etapie są roboty drogowe?

 

To kolejny etap realizacji Programu Centrum. Tym razem obejmują ul. św. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego oraz Al. Marcinku na fragmencie od ul. św. Marcin do Placu Wolności.

W ramach prac przebudowywana jest jezdnia, a torowisko tramwajowe zostanie wymienione i przesunięte. Pojawi się nowy ciąg dla ruchu rowerowego, a chodniki zostaną poszerzone.

Wymienione będzie również oświetlenie uliczne, a całość uzupełni nowa zieleń.

Prace rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku i potrwają do trzeciego kwartału 2022 roku. W połowie przyszłego roku ma zostać przywrócony ruch tramwajowy przez węzeł Podgórna.

Obecnie roboty budowlane skupiają się przede wszystkim na infrastrukturze podziemnej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacji oraz sieci elektrycznych.

Na Al. Marcinkowskiego rozpoczęto prace przy modernizacji torowiska. Wzmacniane jest podłoże pod nowe szyny i wykonywana jest płyta podtorowa. Jednocześnie trwa demontaż i rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników.