Więcej zieleni w pasach drogowych na Grunwaldzie

W nadchodzącym tygodniu ZDM rozpocznie prace związane z zazielenianiem pasów drogowych na Grunwaldzie. Tym razem roślinność ma zostać uzupełniona na ul. Słonecznej, Rycerskiej i Grunwaldzkiej.

 

W ramach prac w mieście sukcesywnie przybywa zieleni w pasach drogowych, co ma zapewnić m.in. lepszą retencję, obniżyć temperaturę powietrza w okolicy, poprawić mikroklimat i podnieść poziom estetyki okolicy.

W ubiegłym roku na ul. Słonecznej, na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Grunwaldzkiej posadzono 10 lip drobnolisnych, a wokół założono trawniki, dzięki czemu drzewa mają lepsze warunki do wzrostu, a woda jest lepiej odprowadzana do gruntu.

W tym tygodniu na ul. Słonecznej ma pojawić się nowa zieleń. ZDM planuje posadzenie jeszcze dwóch kolejnych lip, a także odbrukowanie fragmentów chodników, by zwiększyć retencję wody i zapewnić lepsze warunki do życia roślinom.

W nadchodzących dniach ZDM posadzi również drzewa na ul. Rycerskiej – 13 klonów polnych oraz Grunwaldzkiej – 6 klonów pospolitych i 9 lip drobnolistnych.

Prace są finansowane ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Grunwald Południe.