Zaniżone odszkodowanie OC – co dalej?

Każdy, kto uczestniczył w wypadku samochodowym i zmuszony był do skorzystania z OC sprawcy wypadku, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kwota szkody, szacowana przez ubezpieczyciela, bardzo często pozostawia wiele do życzenia. Z czego to wynika? Jakie kroki można podjąć, by uzyskać wyższe odszkodowanie OC? Jakie dokumenty będą potrzebne?

Z czego może wynikać zaniżone odszkodowanie OC?

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że ubezpieczyciel będzie podejmował starania, by wypłacić poszkodowanemu jak najniższe odszkodowanie. Szacuje się, że niemal 9 na 10 klientów firm ubezpieczeniowych otrzymuje zaniżone odszkodowanie OC. Jakie są powody takiego stanu rzeczy? Do najpopularniejszych zalicza się:
  • powoływanie się ubezpieczyciela na współwinę poszkodowanego;
  • niezasadne decydowanie o szkodzie całkowitej;
  • pomijanie przy wycenie części szkód;
  • popełnianie wielu błędów przy tworzeniu kosztorysu.
Każdy z tych błędów bardzo istotnie wpływa na wysokość odszkodowania. Nikogo zatem nie powinien dziwić fakt, że poszkodowani poszukują skutecznych sposobów walki o wyższe odszkodowanie. Wbrew pozorom możliwości działania jest naprawdę sporo. Spore są również szanse na uzyskanie nowej, tym razem już bardziej satysfakcjonującej wyceny poniesionych szkód.

Jak starać się o wyższe odszkodowanie?

Ubezpieczenie powinno co do zasady stanowić formę zabezpieczenia, która w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, pozwoli nam uzyskać środki, niezbędne do pokrycia wszystkich szkód. Jak już wiemy, ubezpieczyciele nie zawsze rzetelnie podchodzą do ich wyceny i tym samym narażają nas na poważne koszty. Czy warto podjąć walkę z ubezpieczycielem i zakwestionować jego wyliczenia? Zdecydowanie tak. Na krok taki decyduje się jednak niewielu poszkodowanych. Zwykle z obawy, że walka taka będzie czasochłonna i kosztowna. Na szczęście nie musi tak być. W dochodzeniu sprawiedliwości pomóc nam może wiele wyspecjalizowanych podmiotów, które doskonale orientują się w przepisach praw i procedurach poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Co warto podkreślić, koszty za skorzystanie z pomocy takiego podmiotu naliczane są zwykle tylko w sytuacji, gdy firma zdoła wygrać naszą sprawę. Oczywiście skorzystanie z pomocy fachowców nie jest koniecznością. Z ubezpieczycielem możemy walczyć również na własną rękę. Jeśli otrzymaliśmy zaniżone odszkodowanie z OC, możemy w pierwszej kolejności odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Wymaga to złożenia stosownego wniosku w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy wypadku i następnie oczekiwania na jego odpowiedź. Jeśli działanie to okaże się nieskuteczne, możemy z prośbą o pomoc zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub KNF. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych ścieżek, można skierować sprawę do sądu i w ten sposób dochodzić sprawiedliwości. Trzeba się jednak liczyć z tym, że rozstrzygnięcie sporu może potrwać.

Zaniżone odszkodowanie OC – jakie dokumenty będą potrzebne?

Podjęcie walki z ubezpieczycielem i odwołanie się od jego decyzji wymaga przedłożenia stosownych dokumentów. Ich kompletowanie powinniśmy rozpocząć od dokumentów tyczących się samego wypadku. Mowa tu chociażby o oświadczeniu sprawcy wypadku, notatkach policyjnych, zdjęciach, ewentualnych nagraniach video itd. Wszystkim, co pozwoli wskazać winnego oraz zobrazować poniesione szkody. Do naszego odwołania dołączyć musimy również dokumenty, które otrzymaliśmy od ubezpieczyciela – jego decyzję o wysokości odszkodowania oraz kosztorys, a także dokumenty, które będą wskazywać właściwą w naszej ocenie wycenę poniesionych szkód. Wycenę szkód może dokonać warsztat samochodowy lub rzeczoznawca, co jednak wiąże się z dodatkowym kosztem. Dopiero taki zestaw dokumentów pozwoli na skuteczne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela i zwiększy nasze szanse na pozytywne zakończenie sprawy.