Strefa Płatnego Parkowania na Ostrowie Tumskim, Śródce i Zagórzu – można wykupić identyfikator mieszkańca

Na początku przyszłego miesiąca zacznie obowiązywać Strefa Płatnego Parkowania na Ostrowie Tumskim, Śródce i Zagórzu. Już dziś mieszkańcy tych okolic mogą wykupić identyfikator parkingowy, który umożliwi im tańsze parkowanie na objętym strefą obszarze.

 

Zgodnie z regulaminem Strefy Płatnego Parkowania, mieszkańcy obszaru objętego zmianami mogą wykupić identyfikator, który umożliwia postój w preferencyjnej cenie, płacąc 30 złotych za miesiąc za pierwszy samochód. Identyfikator uprawnia do parkowania na wszystkich ulicach objętych danym sektorem SPP.

ZDM proponuje promocję, w ramach której przy zakupie od razu identyfikatora na cały rok mieszkańcy zapłacą 120 złotych zamiast 330 złotych. Promocja będzie obowiązywać do 31 maja 2022 roku.

Identyfikator przysługuje osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy (minimum 3 miesiące) i płacącym podatki na rzecz miasta Poznania. Może go uzyskać właściciel lub współwłaściciel pojazdu. Samochód może być również zakupiony na kredyt, być w leasingu, być autem służbowym lub być w najmie długoterminowym.

Zakup identyfikatora możliwy jest w kasach Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Pułaskiego 9 i Wilczak 17 po okazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

ZDM zaznacza, że okazywane oryginały dokumentów są kopiowane i dołączane do akt sprawy. Wyjątkiem jest dokument tożsamości.

Potrzebne dokumenty:

Dowód osobisty lub paszport – dla potwierdzenia tożsamości i adresu zameldowania. Prawo jazdy, legitymacja studencka i inne dokumenty nie są dokumentami tożsamości i nie będą akceptowane

Dowód rejestracyjny pojazdu z informacją o właścicielu pojazdu – jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie został wskazany właściciel, potrzebny będzie inny dokument potwierdzający własność auta (np. karta pojazdu lub decyzja o współwłasności z Wydziału Komunikacji)

oryginał pierwszej strony PIT za poprzedni rok – Dla potwierdzenia płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Poznania. Pierwsza strona PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez właściwy urząd skarbowy

Osoby, które podatek za poprzedni rok rozliczały poza Poznaniem, muszą przedłożyć formularz ZAP-3 złożony do właściwego urzędu skarbowego. W takim wypadku identyfikator może zostać wydany tylko na wniosek skierowany do dyrekcji ZDM i na czas nie dłuższy niż do 30 kwietnia następnego roku.

Umowa kredytowa – dotyczy tylko użytkowników aut zakupionych na kredyt

Oświadczenie pracodawcy – dotyczy tylko użytkowników aut służbowych
Oświadczenie musi potwierdzać zatrudnienie u danego pracodawcy i okres zatrudnienia. Należy okazać również dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem przez pracodawcę.

Specjalna oferta przygotowana jest także dla osób z niepełnosprawnościami.

Mieszkaniec, który jest osobą z niepełnosprawnością może parkować w strefie płatnego parkowania na preferencyjnych warunkach. Może wykupić identyfikator parkingowy na jeden samochód w cenie 5 złotych miesięcznie. Kupując identyfikator musi przedłożyć, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, również kartę osoby z niepełnosprawnością.

Z kolei Kombatanci Czerwca 1956 są również uprawnieni do zakupu identyfikatora parkingowego w niższej cenie. Taki identyfikator mogą wykupić tylko na jeden samochód, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok. Jego koszt to 5 złotych miesięcznie.

Oprócz dokumentu tożsamości i dowodu rejestracyjnego pojazdu muszą przedłożyć w kasie również zaświadczenie potwierdzające status kombatanta lub osoby represjonowanej wydane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz legitymację związku zrzeszającego uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Od października br. identyfikator parkingowy mieszkańca, kombatanta Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz osoby z niepełnosprawnością, można zakupić nie tylko w kasach ZDM, ale również przez Internet, bez wychodzenia z domu. 
E-identyfikator jest jednak przeznaczony tylko dla tych kierowców, którzy są właścicielem lub współwłaścicielem samochodu i których dane są wpisane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
W innych przypadkach, takich jak: auto na kredyt, w leasingu, służbowe lub w najmie długoterminowym, kierowca musi zakupić identyfikator w kasie ZDM. Podobnie w przypadku osób, które przedkładają dokument ZAP-3.