„Młodzi solidarnie z protestem medyków” – manifestacja przejdzie przez miasto

Są studentami i młodymi osobami już pracującymi w sektorze zdrowia, opieki i pomocy i nie zamierzają przechodzić obojętnie wobec tego, co dzieje się w narodowej służbie zdrowia. Już dziś w kilku miastach Polski odbędą się manifestacje „Młodzi solidarnie z protestem medyków”. W Poznaniu spotkają się na placu Mickiewicza skąd przejdą przez centrum miasta.

 

Studiują różne kierunki medyczne, takie jak m.in. ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski czy lekarsko-dentystyczny, a także fizjoterapię, farmację, położnictwo czy dietetykę. Są też młodymi osobami, które czynnie pracują nie tylko w powyższych zawodach, ale także innych sektorach służby zdrowia – m.in. elektroradiologii, opiece medycznej czy pracę salowych. Łączy ich nie tylko niesienie pomocy i opieka nad drugim człowiekiem, ale także to, co obecnie dzieje się w służbie zdrowia.

Jak podkreślają, nie potrafią przejść obojętnie wobec trwającego protestu medyków oraz „Białego Miasteczka 2.0”, które powstało w Warszawie. Nie zgadzają się na sposób prowadzenia negocjacji ze strony rządu i przedłużający się brak porozumienia, w tym także zrozumienia postulatów.

Jak wskazują są nie tylko pracownikami medycznymi, ale także potencjalnymi pacjentami i zdają sobie sprawę z tego, że przedłużająca się zła sytuacja w służbie zdrowia jest zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców Polski.

W geście solidarności w całej Polsce odbędą się dziś manifestacje „Młodzi Solidarnie z Protestem Medyków”.

W Poznaniu rozpocznie się o 15:00 na Placu Mickiewicza, skąd uczestnicy przemaszerują Al. Niepodległości, ul. Solną, Al. Marcinkowskiego aż do Placu Wolności. Tam planowane jest spotkanie z przedstawicielami poszczególnych zawodów medycznych, organizacji studenckich oraz samorządów.