Z myślą o pieszych – prace wokół pl. Asnyka

W środę rozpocznie się remont chodnika wokół placu Asynka. Obecna nawierzchnia ścieżki jest mocno zniszczona, dlatego na inwestycję piesi czekali z niecierpliwością. Prace będą sfinansowane z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.

 

Teren wokół placu stopniowo zmienia swoje oblicze. W ostatnich latach przeprowadzono remont chodnika na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Sienkiewicza, a także wymieniono tam nawierzchnię jezdni.

W środę rozpoczną się kolejne prace. Wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika wzdłuż placu. Obecna jest mocno zniszczona – liczne nierówności, pęknięcia, dziury i wyrwy nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także obniżają komfort i bezpieczeństwo poruszania się po niej pieszych.

Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z płytek plaza nova, które zwane są „czapką biskupa”. Ten same materiał zastosowano na ul. Słowackiego i ul. Asnyka.

Na czas prowadzonych robót zostanie wprowadzony zakaz parkowania. Ruch pieszych zostanie skierowany na główną część ul. Asnyka z możliwością dojścia do posesji.

Co istotne, po zakończeniu prac parkowanie będzie przeniesione na jezdnię, co poprawi bezpieczeństwo pieszych, a także pozwoli na uniknięcie szybkiej dewastacji nawierzchni chodnika.

Prace potrwają do końca października. Inwestycja kosztuje 150 tysięcy złotych i będzie finansowana z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.