Bezpiecznie i zgodnie z przepisami – nowe przejście dla pieszych na ul. Przybyszewskiego już gotowe

Na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i Szamrzewskiego oficjalnie zakończono budowę nowego przejścia dla pieszych. Dzięki temu można wygodnie przejść na drugą stronę jezdni bez konieczności obchodzenia całego skrzyżowania.

 

Do tej pory piesi nie mieli możliwości przejścia na drugą stronę ul. Przybyszewskiego przez południowy wlot skrzyżowania z ul. Szamarzewskiego. Wielu korzystało z istniejącego tam przejazdu rowerowego, co było nie tylko niezgodne z przepisami, ale także zagrażało bezpieczeństwu zarówno ich jak i rowerzystów. Przejście dla pieszych znajdowało się na wlocie północnym, czyli od strony Sołacza, co oznaczało, że chcąc pokonać jezdnię musieli oni obchodzić skrzyżowanie wokół.

Mając na uwadze apele pieszych oraz nieoficjalne ich praktyki, podjęto decyzje o utworzeniu przejścia obok przejazdu. Dzięki temu można pokonać jezdnię w bezpieczny sposób i zgodnie z przepisami. Wyposażono je również w sygnalizację świetlną. Zamontowano także udogodnienia dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Koszt realizacji zadania to ponad 260 tysięcy złotych.