Prace na Wartostradzie od strony os. Piastowskiego – czasowe zamknięcie ruchu pieszego i rowerowego

W czwartek rozpocznie się układanie nawierzchni bitumicznej na przebudowywanym fragmencie Wartostrady. Oznacza to konieczność czasowego zamknięcia tego odcinka dla ruchu.

 

Przebudowa prowadzona jest na ok. 1,8 km odcinku Wartostrady, pomiędzy mostami Królowej Jadwigi i Przemysła I, wzdłuż wschodniego brzegu Warty. Od jutra układana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna.

Na czas prac, które potrwają około dwóch tygodni, konieczne jest zamknięcie wskazanego odcinka dla ruchu. Piesi i rowerzyści proszeni są o korzystanie z drogi alternatywnej, czyli równoległej do Wartostrady alei parkowej od strony os. Piastowskiego.

Jak zapewnia wykonawca, w czasie prowadzonych robót będzie możliwy dojazd pojazdów obsługi do klubów sportowych. Wyjątkiem będą dni, w których prace będą prowadzone na wjazdach do klubów.