Powstanie kładka pieszo-rowerowa przez Wartę pod Poznaniem. Na inwestycji skorzystają mieszkańcy trzech gmin

Pod Poznaniem powstanie nowa kładka pieszo-rowerowa przez Wartę. To istotna inwestycja nie tylko dla mieszkańców gminy Czerwonak, ale także Poznania, który jest partnerem przedsięwzięcia.

 

Kładka powstanie w Owińskach, a jej budowa to efekt porozumienia samorządów – gminy Czerwonak, Gminy Suchy Las, Miasta Poznań oraz Powiatu Poznańskiego. Będzie mieć charakter metropolitalny z uwagi na swoje znaczenie. Dla poznaniaków oznacza to możliwość m.in. wydłużenia Wartostrady, ale także duże udogodnienie i ciekawa trasa dla mieszkańców Umultowa i Radojewa.

Inwestycja, na której realizację podpisano dziś umowę to koszt prawie 23 mln złotych. Z uwagi na znaczenie regionalne, Gmina Czerwonak będzie ją realizować w partnerstwie z Miastem Poznań, które na ten cel przeznaczy 5 mln złotych z własnego budżetu oraz 6 mln złotych z dodatkowego wsparcia zewnętrznego. Kolejnych ponad 4,3 mln złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej, 2 mln złotych z Powiatu Poznańskiego oraz milion złotych z Gminy Suchy Las. Pozostałą część przeznaczy gmina Czerwonak.

Podczas uroczystego podpisania umowy wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak podkreślił, że realizacja inwestycji jest możliwa dzięki zaangażowaniu w nią władz Poznania. Z kolei Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania podkreślił determinację i konsekwentne dążenie do realizacji zadania.