Poznań “Pozytywnie otwarty”. Miejski program profilaktyczno-edukacyjny wyróżniony

Miasto Poznań otrzymało nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Pozytywnie otwarci”. Kapituła konkursowa doceniła projekt edukacyjno-profilaktyczny “Od przygody zwykle się zaczyna… Poznaj HIV/AIDS, by zdążyć przed metą”.

Poznański program skierowany jest przede wszystkim do osób zagrożonych HIV i AIDS. To głównie uczestnicy imprez masowych, zabaw w klubach czy dyskotekach, którzy są grupą uważaną za potencjalnie skłonną do tzw. „ryzykownych zachowań” obejmujących sferę seksualną i użycie środków psychotropowych.

Projekt ruszy w marcu 2022 roku, kiedy to odpowiednio przeszkolony zespół edukatorów rozpocznie regularne wizyty wieczorne w poznańskich klubach i dyskotekach, gdzie będzie prowadził rozmowy dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z profilaktyką HIV/AIDS. Edukatorzy będą wyjaśniać m.in. jak uniknąć zakażenia, a także gdzie można uzyskać wsparcie i pierwszą pomoc.

Program został doceniony w ramach ogólnopolskiego konkursu „Pozytywnie Otwarci”, który skierowany był do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Celem jest promocja wiedzy związanej z profilaktyką zakażeń HIV oraz zachęcanie do edukacji związanej zarówno z wirusem jak i chorobą, którą wywołuje, czyli AIDS.

Kapituła konkursowa wybrała 12 projektów z całej Polski. Poznański program jest jednym z nich.

„Jesteśmy dumni, że Miasto zostało docenione przez tak znamienite grono specjalistów i praktyków, znających problematykę społeczną i zdrowotną. Poznański projekt jest odważny i nowatorski, potwierdza otwartość Miasta i wrażliwość na rozwiązywanie problemów mogących zaważyć na zdrowiu i życiu jego mieszkańców” – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania

Laureaci otrzymali nie tylko wyróżnienie, ale także granty w wysokości 20 tysięcy złotych na realizację dalszych pomysłów.