Wakacyjne kontrole w obiektach gastronomicznych. Sanepid: było znacznie gorzej niż rok temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu podsumowała wakacyjne kontrole obiektów gastronomicznych. Sprawdzano m.in. sposób przechowywania i oznaczenia żywności oraz warunki sanitarne w miejscu przygotowywania żywności.

Okres wakacyjny zawsze wiąże się ze wzmożonymi kontrolami i działaniami inspektorów sanitarnych. Wszystko po to, by upewnić się, że zarówno mieszkańcy jak i turyści mogą korzystać z oferty gastronomicznej bez obaw o swoje zdrowie.

W tym roku, wzmożone kontrole prowadzono od 19 czerwca do 12 września w dni powszednie, natomiast w weekendy od czerwca do końca sierpnia.

Łącznie na terenie województwa w ramach akcji skontrolowano 1257 obiektów, poświęcając szczególnie dużo uwagi na produkcję i obrót żywnością w miejscowościach i przy trasach turystycznych.

W związku z wykazanymi nieprawidłowościami nałożono 130 mandatów karnych na łączną kwotę ok. 30 tysięcy złotych, co oznacza, że ponad 10% kontroli zakończyło się mandatem. Jak wskazuje wielkopolski sanepid, to przyrost w stosunku do ubiegłego roku. Oznacza to pogorszenie stanu obiektów.

„W odniesieniu do roku 2019, gdzie skontrolowano 1426 obiektów, liczba przeprowadzonych kontroli była niższa o 12%, natomiast nastąpił znaczny wzrost liczby wystawionych decyzji zobowiązujących do usunięcia wykazanych nieprawidłowości z 20 do 47, co świadczy o gorszym stanie obiektów” – tłumaczy Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy WSSE w Poznaniu

Wśród najczęstszych nieprawidłowości Wiesława Kostuj wymienia m.in. brak czystości i porządku w obiektach, brak zachowanej segregacji artykułów żywnościowych w urządzeniach chłodniczych, sprzedaż artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, brak dokumentacji dobrych praktyk higienicznej i produkcyjnej GHP/GMP oraz procedur opartych o zasady HACCP, brak aktualnych orzeczeń lekarskich personelu do celów sanitarno-epidemiologicznych, przechowywanie artykułów spożywczych w niewłaściwych warunkach oraz nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń żywnościowych oraz wykorzystywanych urządzeń i sprzętów.

„Niestety cyklicznie stwierdzamy występowanie podobnych i powtarzających się nieprawidłowości” – przyznaje dr Jadwiga Kuczma-Napierała Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny