Skwer im. Marii i Lecha Kaczyńskich niezgodny z prawem?

Czy skwer im. Marii i Lecha Kaczyńskich powstał niezgodnie z prawem? Rada Osiedla Stare Miasto skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

O upamiętnienie pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej wnioskowali miejscy radni PiS. Zaproponowali utworzenie skweru tuż obok pomnika Armii Poznań. Propozycję 1 czerwca tego roku przyjęli miejscy radni, a przed głosowaniem oficjalnie poparł ją Jacek Jaśkowiak wskazując, że Poznań jest miastem tolerancyjnym i równym dla wszystkich, a część poznaniaków oczekuje upamiętnienia Marii i Lecha Kaczyńskich.

Jak się jednak okazuje, szybkie przyjęcie uchwały przez Radę Miasta może być zbyt pochopne.

Rada Osiedla Stare Miasto złożyła skargę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Jak podkreślają osiedlowi radni, zgodnie z procedurą legislacji nazewnictwa ulic, skwerów i innych miejsc przed głosowaniem w Radzie Miasta Poznania, projekt uchwały powinien być zaopiniowany u jednostki pomocniczej, jaką jest rada osiedla. Dzięki temu możliwe jest wypowiedzenie się w danej kwestii przez lokalną społeczność.

W przypadku uchwały o skwerze im. Marii i Lecha Kaczyńskich takiego działania nie było. Co więcej, jak przekazują osiedlowi radni, otrzymali ostateczną wersję projektu uchwały tydzień po jej przyjęciu przez miejskich radnych.

„Ostateczna wersja projektu uchwały Rady Miasta Poznania, z prośbą o opinię Rady Osiedla, została doręczona dopiero 8 czerwca 2021 roku, to jest 7 dni po sesji Rady Miasta Poznania, podczas której podjęto uchwałę i zdecydowano o nazwie skweru” – wskazuje Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto

Jak wskazano w skardze, Radzie Osiedla Stare Miasto nie dano możliwości na wypowiedzenie się, wobec czego wniosek o nadanie nazwy nie spełniał warunków proceduralnych Tym samym utworzenie skweru jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Staromiejscy radni wskazują, że sprawa nadania imienia skwerowi tuż przy ważnym dla poznaniaków pomniku Armii Poznań budzi ogromne kontrowersje. Tym bardziej głos mieszkańców powinien zostać uwzględniony przy podejmowaniu decyzji.

Rada Osiedla Stare Miasto liczy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważni uchwałę Rady Miasta Poznania z uwagi na naruszenie zasad obowiązujących w mieście, a miejskich radnych skłoni to do refleksji na temat trybu uchwalania projektu.