Kolejne prace archeologiczne i remontowe na Starym Rynku

W poniedziałek rozpoczną się kolejne prace archeologiczne na Starym Rynku, które są konieczne do przeprowadzenia przed nowym etapem rewitalizacji starorynkowej płyty. Kilka dni później rozpoczną się również prace budowlane przy Wadze Miejskiej.

 

W poniedziałek rozpoczną się prace archeologiczne w północnej i śródrynkowej części płyty Starego Rynku, a więc w miejscach, gdzie planowane są m.in. zbiorniki retencyjne w ramach modernizacji starorynkowej przestrzeni. Wcześniej prowadzone były badania geologiczne, w ramach których wykonywano odwierty punktowe.

Teren prac archeologicznych zostanie wygrodzony. Z uwagi na planowane głębokie wykopy i ruch pojazdów budowlanych, ruch pieszych będzie odbywał się wyłącznie po chodnikach. Zapewniony będzie dojazd do ratusza i Wagi Miejskiej.

Jednocześnie wykonawca jest w trakcie przygotowywana dokumentacji projektowej i uzyskiwania pozwoleń budowlanych, potrzebnych do rozpoczęcia zasadniczych prac budowlanych w przyszłym roku.

Od 28 października prowadzone będą roboty związane z izolacją ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej. Podczas zasadniczych robót budowlanych wyznaczone będą odpowiednie ciągi komunikacyjne, dostęp do poszczególnych budynków dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Zakończenie całej inwestycji związanej z przebudową płyty Starego Rynku planowane jest na  2023 rok.