Więcej pieniędzy z Funduszy Europejskich na rozwój transportu miejskiego w Poznaniu

O dodatkowe 16,5 mln zł zwiększone zostanie dofinansowanie przebudowy tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w centrum Poznania. Z pewnością poprawi to bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców i turystów odwiedzających stolicę Wielkopolski – ogłosił Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dodatkowe fundusze będą przekazane, dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

 

Łącznie na wsparcie Poznania i 8 gmin oraz miejscowości okalających miasto zostanie przeznaczonych 25 mln zł. Szansę na otrzymanie 8,5 mln zł mają inwestycje transportowe w Szamotułach, Swarzędzu, Promnicach (gmina Czerwonak), gminie Mosina, Komorniki, Suchy Las, Rokietnica oraz Puszczykowo.

Nowe projekty przejdą teraz proces identyfikacji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. To oznacza, że muszą być ujęte w strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Wymaga to podjęcia prac przez samorządy i aktualizacji strategii ZIT.

Mamy nadzieję, że samorządy przygotują dobre aplikacje i będą mogły skorzystać z tych dodatkowych środków – powiedział wiceminister Buda.

Dotychczasowe projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych woj. wielkopolskiego obejmują głównie inwestycje w Poznaniu: budowę nowej linii tramwajowej na Naramowice, przebudowę istniejących odcinków tras tramwajowych oraz zakup taboru.

Jedna z inwestycji jest projektem konkursowym obejmującym zakup 37 autobusów elektrycznych.

– Z dofinansowanie UE na terenie Poznania realizowanych jest 7 projektów o łącznej wartości prawie 1,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE to prawie pół miliarda zł – przypomniał wiceminister.

Województwo wielkopolskie bardzo aktywnie korzysta z Funduszy Europejskich w ramach POIiŚ 2014-2020. Wsparcie otrzymały 24 projekty transportowe o łącznej wartości dofinansowania UE 3,2 mld zł, całkowita wartość tych inwestycji to łącznie 6,6 mld zł.