CBA kontroluje poznański sąd i przedsiębiorstwo z Wronek

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o prowadzonych kontrolach w Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz Państwowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego POMET we Wronkach. Sprawa dotyczy decyzji dotyczących udzielania zamówień ze strony poznańskiego sądu.

 

Jak poinformowano w dzisiejszym komunikacie, prowadzone są dwie kontrole – w sądzie oraz w przedsiębiorstwie. Rozpoczęły się 20 października, realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Bydgoszczy.

Jak przekazano, funkcjonariusze sprawdzają w Sądzie Okręgowym w Poznaniu decyzje odnoszące się do udzielania zamówień na wybrane usługi, dostawy i roboty budowlane, które instytucja zlecała w latach 2016-2020.

Z kolei druga kontrola odnosi się do podejmowania i realizacji decyzji dotyczących udzielanych zamówień przez POMET oraz realizacji umów zawartych z poznańskim sądem w latach 2016-2020.

Oba postępowania mają się zakończyć do 20 stycznia 2022 roku. Na razie CBA nie udziela szerszych informacji w tej sprawie.