“POZnań i zamieszkaj” – wydłużono termin składania wniosków o mieszkania

Można jeszcze składać wnioski do miejskiego programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj”. Podjęto decyzję o przedłużeniu terminu aplikowania.

 

Nowy program pozwala na najem mieszkań po cenach niższych niż rynkowe. Miasto udostępni łącznie 199 lokali, które zostaną wybudowane w pięciu budynkach na Strzeszynie, w rejonie ul. Literackiej, Poszwińskiego i Wiencka. Wszystkie będą wykonane w standardzie „pod klucz”, do wyboru 1-, 2- oraz 3-pokojowe. Niemal wszystkie będą miały także balkon, a 20 z nich będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach programu Poznań podnajmuje lokale po niższej niż rynkowe cenie, dzięki czemu możliwy jest wynajem przez osoby, które zarabiają mniej, a jednocześnie nie kwalifikują się do mieszkań socjalnych i komunalnych.

Program skierowany jest do rodzin i osób, które planują jej założenie.

Program gwarantuje stabilność i długotrwałość najmu na 15 lat z możliwością jego przedłużenia, a także niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%.

Osoby zainteresowane udziałem w programie składają wniosek elektronicznie, do Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w programie, tj. warunku dochodowego oraz braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Poznania. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania punktów, zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacji punktowej, który decyduje o kolejności umieszczenia osób na liście najemców.

Punkty można uzyskać m.in. za liczbę posiadanych dzieci, rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu, bycie osobą z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowe punkty otrzymają również osoby, które do tej pory zajmowały lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Warunkiem jest rezygnacja z obecnie zajmowanego mieszkania.

Umowę najmu lokalu zawiera PTBS sp. z o.o., po zawarciu z osobą wpisaną na listę najemców umowy partycypacji oraz wpłaceniu partycypacji i kaucji zabezpieczającej.

Nabór wniosków, w formie elektronicznej, prowadzony jest przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania w nowym terminie – do 30 listopada 2021 roku.

Wnioski należy składać na adres e-mail nabor_poznan@um.poznan.pl. Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie pdf.

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami można składać także w formie papierowej, wrzucając je do skrzynki podawczej umieszczonej w budynku UMP przy ul. Matejki 50 lub wysyłając za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Spraw Lokalowych UMP, ul. Matejki 50, 60- 770 Poznań. 

Wnioski złożone po 30 listopada oraz w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu nie będą brały udziału w naborze do programu.