Można już głosować na Poznańskiego Wolontariusza Roku 2021

Ruszył internetowy plebiscyt na Poznańskiego Wolontariusza Roku 2021. Do 28 listopada mieszkańcy Poznania mogą oddawać głosy na jedną z 65 zgłoszonych do konkursu osób, grup czy organizacji angażujących się w działania społeczne.

 

Tytuł “Poznańskiego Wolontariusza Roku” może uzyskać osoba ub organizacja, która wykonuje nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, oferując pomoc na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Miasta Poznania, zwierząt i ochrony środowiska.

Jak mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP oraz przewodnicząca kapituły konkursu – konkurs ma przede wszystkim wyróżnić osoby i organizacje, szczególnie angażujące się w różnego rodzaju działania społeczne oraz promocję działań wolontaryjnych.

O tym, kto zostanie uhonorowany decydują sami mieszkańcy Poznania, którzy mogą głosować na wolontariuszy w siedmiu kategoriach: młodzieżowej – dla osób poniżej 19. roku życia, indywidualnej – dla osób między 19. a 60. rokiem życia, senioralnej – dla osób powyżej 60. roku życia oraz zespołowej – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariatu. Nagrody zostaną przyznane również w kategoriach: wolontariat pracowniczy oraz wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu.

Swoje głosy można oddawać online. Tam znajdują się również opisy tegorocznych zgłoszonych kandydatur.

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 8 grudnia.