Aplikacja Smart City Poznań z nagrodą w konkursie „Skrzydła IT w Administracji”

Miasto Poznań zostało nagrodzone w konkursie „Skrzydła IT w Administracji”. W kategorii „Narzędzia do komunikacji z obywatelami” zwyciężyła poznańska miejska aplikacja Smart City Poznań.

 

Konkurs „Skrzydła IT w Administracji” skierowany jest do instytucji podejmujących działania na rzecz wykorzystania technologii do poprawy dostępu i jakości obsługi i komunikacji między urzędami a mieszkańcami. Nagradzane są projekty informatyczne tworzone z myślą o tych aspektach.

Miasto Poznań zostało nagrodzone za aplikację Smart City Poznań w kategorii „Narzędzia do komunikacji z obywatelami”. Doceniono ją za funkcjonalność oraz sposób usprawnienia kontaktu z mieszkańcami i turystami, a także realizowanie idei społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych form i technik komunikacji.

Poprzez aplikację Smart City Poznań można otrzymywać komunikaty o utrudnieniach na drogach i awariach, ostrzeżeniach meteorologicznych oraz raportach smogowych. Mieszkańcy mogą tam także zgłaszać m.in. własne pomysły i inicjatywy na rzecz okolicy oraz inicjatywy kulturalne i sportowe.

Jednocześnie aplikacja pozwala także na m.in. rezerwację wizyty w urzędzie, wypełnienie deklaracji odpadowej, miejskiej infolinii, ankiet i sondaży oraz dostęp do najpopularniejszych miejskich stron internetowych.

Za koordynowanie działania aplikacji odpowiedzialny jest zespół Smart City Poznań, Biuro Cyfryzacji i Bezpieczeństwa oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.