Pomnik Wypędzonych Wielkopolan – wybrano zwycięski projekt

Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt pomnika upamiętniającego Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej. Najwięcej punktów zyskała praca Karola Badyny. Sąd konkursowy przyznał także wyróżnienia.

 

Konkurs był drugim, jaki ogłoszono w tej sprawie. Pierwszego nie udało się rozstrzygnąć.

Pomnik ma upamiętnić osoby wypędzone ziem wielkopolskich w czasie II wojny światowej. Ma stanąć w parku im. Marcinkowskiego, czyli u zbiegu ul. Powstańców Wielkopolskich i Towarowej. Odsłonięcie planowane jest na przyszły rok.

Sąd konkursowy wybrał pracę Karola Badyny jako tę, która najbardziej odpowiada zadaniu i oczekiwaniom. Co istotne, pomnik posiada także przestrzeń, która może służyć podczas obchodów rocznicowych.

Artysta z Pracowni Rzeźby „Forma” z Krakowa w projekcie zaproponował pomnik przedstawiający sylwetki ludzi w różnym wieku, którzy zostali stłoczeni na małym obszarze. Część z nich w rękach trzyma walizki i torby.

Płaskorzeźba ma zostać odlana z brązu i być zawieszona na betonowym cokole Zaproponowano także liternictwo wzdłuż krawędzi „drogi”, która prowadzi do monumentu. Forma wykonania ma też symboliczne znaczenie.

„Zawieszony nad wznoszącą się “drogą” pomnik wypędzonych Wielkopolan to próba pokazania dwóch zjawisk. Z jednej strony stanu psychicznego osób, które w jednej chwili muszą opuścić swój dom, a z drugiej koszmaru i przerażającego faktu wypędzenia i umieszczania ludzi w  zatłoczonych wagonach towarowych” – napisano w opisie projektu

Pace oceniał sąd konkursowy, w skład którego weszli: Jakub Łęcki – artysta rzeźbiarz, prof. ASP w Warszawie (przewodniczący sądu), Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków, wiceprzewodnicząca Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, Tomasz Jędrzejewski – artysta rzeźbiarz, członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy; Piotr Libicki – członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania, pełnomocnik prezydenta Poznania ds. estetyki Miasta; Filip Olszak – członek Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania z ramienia Rady Miasta Poznania; Aleksandra Bendkowska – wnioskodawca – Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych Wielkopolan; Aleksandra Wendland – przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólnota Polaków Wypędzonych i Poszkodowanych przez Niemców w latach 1939-1945; Andrzej Sakson – socjolog, przedstawiciel Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. Artysta zostanie zaproszony do negocjacji na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o przedstawioną w konkursie koncepcję.

Sąd konkursowy przyznał także wyróżnienia honorowe w wysokości 8 tysięcy złotych. Otrzymały je prace: Andrzeja Szczepańca, Zbigniewa Mikielewicza, Bogumiła Burzyńskiego, Tomasza Matusewicza i Jana Matusewicza, a także koncepcja Autorskiej Pracowni Projektowej 2 Barbara Getter, Andrzej Getter.

Realizacją budowy pomnika zajmie się Miasto Poznań. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyraził jednak wolę dofinansowania budowy.