Zabytkowe freski w Urzędzie Miasta będą odrestaurowane. Podpisano umowę na prace konserwatorskie

Freski na powierzchni sufitu Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta Poznania odkryto już w 2018 roku. Wówczas pracom konserwacyjnym objęto niemal 20 proc. dekoracji. W środę, 24 listopada podpisano umowę na dokonanie pełnej konserwacji i prac restauratorskich przy całości tego i innych malowideł.

 

Na freskach można oglądać popiersia świętych jezuickich, umieszczonych tuż nad oknem oraz podpisy Franciszka Borgiasza, Franciszka Ksawerego, Alojzego Gonzaga oraz prawdopodobnie Ignacego Loyoly. 

Wschodnia i zachodnia ściana przedstawia gody w Kanie Galilejskiej. Znajdują się na nich dwa portrety kardynałów oraz widoczny w centrum mężczyzna w białej szacie, trzymający półmisek oraz dziecko nalewające wino do dwóch kielichów. W tle znajduje się stół nakryty obrusem. Odsłonięte zostały także sztukaterie na błękitnym tle – bogata ornamentyka roślinna i tondo z popiersiem Marii.

Jak opisuje Miejska Konserwator Zabytków – Joanna Bielawska-Pałczyńska, freski powstały w latach 30. XVIII wieku, wówczas ukończono budowę kolegium jezuickiego. Malowidła zamalowano niedługo po likwidacji zakonu w 1773 roku, a budynek przeznaczono na cele świeckie. Barokowy wystrój, unikatowy charakter i wielopokoleniowe istnienie malowideł znacznie utrudnia ich konserwację. Jest to zadanie wymagające doświadczenia i precyzji, dlatego w przetargu wybrano ofertę Firmy Konserwatorskiej Piotra Białko – Zabytki Malarstwa, Rzeźby, Architektury z Krakowa. Ta na realizację zadania będzie miała 18 miesięcy, a koszty całej inwestycji wyniesie niemal 1,9 mln zł. 

Do czasu zakończenia prac nad freskami transmisje online z obrad Rady Miasta Poznania zostały przeniesione do Sali Białej. Na miejscu niezmiennie uczestniczą w nich wyłącznie przewodniczący rady, obsługa techniczna oraz pracownicy Biura Rady Miasta.

Nie są to pierwsze prace konserwatorskie i restauratorskie, które odbywają się w Urzędzie Miasta Poznania. W 2017 roku w dawnej jadalni rektora kolegium, tuż obok sali obrad miejskich radnych, odsłonięto malowidło “Kuszenie Chrystusa” na sklepieniu, którego autorstwo przypisywane jest Adamowi Swachowi – poznańskiemu franciszkaninowi. Poddany konserwacji był już również polichromowany strop na drugim piętrze w skrzydle południowo-zachodnim, a także okno na półpiętrze głównej klatki schodowej.