Kolejna Strzeszyńska ulica oświetlona

Na kolejnej ulicy na Strzeszynie zamontowano oświetlenie. Tym razem rozświetlono ul. Hezjoda.

 

Prace prowadzone były na odcinku od ul. Literackiej do ul. Homera, gdzie zamontowano łącznie 17 latarni z oprawami LED. Ustawiono je tak, by oświetlały zarówno jezdnię i chodnik, jak i parking. By zapewnić większe bezpieczeństwo pieszych, przy skrzyżowaniu z ul. Homera, czyli w rejonie SP nr 1 zamontowano dodatkową latarnię, by zapewnić lepszą widoczność pieszych.

Dzięki inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo zwłaszcza pieszych i rowerzystów w okolicy. Prace kosztowały ponad 200 tysięcy złotych i zostały sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Strzeszyn.