Powstaje Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny

Z początkiem roku w stolicy Wielkopolski działać zacznie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Synergia dotychczasowych, oddzielnych instytutów pozwoli na poszerzenie oferty rynkowej i pozyskiwanie międzynarodowych partnerów. Będzie to drugi największy instytut Łukasiewicza w Polsce.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczęła swoją działalność w 2019 roku, stając się trzecią z kolei największą siecią badawczą w Europie. Sieć dotychczas liczyła 7,5 tys. pracowników, a także rozbudowaną infrastrukturę badawczą z 440 laboratoriami oraz 4000 urządzeniami aparatury badawczo-rozwojowej. Głównym jej założeniem jest współpraca nauki i biznesu oraz komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie zdrowia, inteligencji i czystej mobilności, transformacji cyfrowej oraz zrównoważonej gospodarki i energii.

Dotychczas w Poznaniu funkcjonowało pięć odrębnych instytutów, wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Będą one działać w takiej formie do 31 grudnia 2021 roku, by następnie od 1 stycznia 2020 roku przerodzić się w jeden Poznański Instytut Technologiczny.

Utworzą go Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Technologii Drewna, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Instytut Obróbki Plastycznej oraz Instytut Pojazdów Szynowych “TABOR”.

Prace nad projektem synergii trwają od roku – w tym czasie prowadzono wspólne prace analityczne, badające przyszłe skutki połączenia jednostek, a także zorganizowano liczne spotkania z reprezentantami pracowników.

Wszystkie działania koordynował dr hab. Arkadiusz Kawa. Jak zapowiada, utworzenie wspólnego punktu Sieci Badawczej Łukasiewicz pozwoli zatrudnić kolejne 700 osób, jak i poszerzyć wyposażenie o ponad 70 urządzeń badawczych.

– Jako jeden organizm będziemy mogli pozyskiwać większe środki m.in. na badania, unowocześnienie infrastruktury czy programy rozwoju talentów. Połączone kompetencje eksperckie w wielu dyscyplinach naukowych zwiększą potencjał nowej jednostki w konkursach europejskich i umożliwią podniesienie poziomu komercjalizacji prac B+R. Łukasiewicz – dodaje Arkadiusz Kawa.

Nowo powstałe centra badawcze zajmą się pracami, które jeszcze do końca roku rozłożone będą na poszczególne instytuty. Od stycznia wspólnie działać będą w sprawach, dotyczących technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych.

Planowane jest nie tylko poszerzenie oferty rynkowej do skali międzynarodowej, ale również stworzenie kampusu, aby wszystkie działające centra Poznańskiego Instytutu Technologicznego znajdowały się w jednym miejscu.