Prace przy rozbudowie szkoły na Minikowie zgodne z harmonogramem

Wkrótce Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego mieszcząca się przy ul. Baranowskiej na Minikowie zyska nowe budynki. Sala gimnastyczna oraz łącznik prowadzący do starszej części placówki są już w budowie.

 

O postępach w pracach budowlanych mówiła dyrektorka ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, Barbara Plenzler-Horváth.

„Roboty budowlane rozpoczęły się w lipcu i postępują bardzo sprawnie. Latem wykonawca skupił się na pracach ziemnych i fundamentach, a teraz powstają mury nowej sali gimnastycznej i łącznika, a także wykonywana jest izolacja. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na połowę przyszłego roku”.

Nowa sala będzie miała powierzchnię ok. 430 metrów kwadratowych i sięgała 8,6 metra wysokości. W budynku łącznika będzie znajdować się pokój trenera, magazyn oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. W inwestycji znalazło się również miejsce na nową kotłownię. Planowana powierzchnia całkowita powstających pomieszczeń to 730 metrów kwadratowych.

W skład planów wchodzić również będą: zewnętrzny plac przed szkołą, chodnik, droga pożarowa oraz rozbudowanie parkingu i zagospodarowanie miejsca na zieleń. Nie zapomniano także o niezbędnej infrastrukturze, bez której budynki nie mogłyby prawidłowo działać. Są to między innymi przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, przyłącze gazowe, kanalizacja deszczowa i sieć światłowodowa.

Po tych renowacjach szkoła z pewnością będzie wydawała się bardziej atrakcyjnym miejscem, nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców. To kolejna poznańska inwestycja, która poświęcona jest rozwojowi oświaty w mieście.