ZZM zakończył inwentaryzację drzew w parkach. Sprawdzono kilkaset roślin

Dobiegła końca inwentaryzacja drzew w parkach im. Marcinkowskiego i Maciejewskiego, które przeprowadził Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Przebadano niemal 800 drzew.

 

Szczegółowa inwentaryzacja drzewostanu potrzebna jest do odpowiedniej ochrony i pielęgnacji parkowych drzew, a także jest ważnym elementem planowania zazieleniania miasta.

W ramach przeprowadzonych badań ZZM ocenił każde drzewo przy pomocy metody wizualnej VTA, dzięki czemu powstała analiza stanu zdrowotnego drzew.

W parku im. Maciejewskiego sprawdzono 29, a w parku Marcinkowskiego 769 drzew.

Wśród gatunków najpopularniejszym był klon pospolity – aż 168 sztuk, jednak jak zauważa ZZM, często pojawiały się także robinie białe, kasztanowce (głównie biały), jesiony wyniosłe, klony jawory.

Z kolei wśród gatunków iglastych w parkach przeważa jodła jednobarwna.

Podczas inwentaryzacji rośliny zostały ocenione zarówno w zakresie gatunków, wymiarów i pod względem fitosanitarnym. Sprawdzono je również pod kątem bezpieczeństwa.

Jak przypomina ZZM, za inwentaryzację drzew na terenie parków odpowiadają miejscy ogrodnicy i działający na ich zlecenie specjaliści zewnętrzni.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że część drzew wymaga cięć sanitarnych, a przy niektórych trzeba będzie wykonać montaż wiązań. Inne potrzebują dalszej specjalistycznej diagnostyki.

Działania mają na celu zminimalizować potencjalne zagrożenie np. w zakresie złamania czy przewrócenia drzew w wyniku silnych wiatrów.

Na zinwentaryzowanych drzewach pojawiły się arbotagi, czyli numer identyfikacyjny drzewa. Dzięki temu możliwe jest szybkie zlokalizowanie rośliny i sprawdzenie informacji na jej temat. Teraz szczegółowe dane trafią do GEOPOZU i uzupełnią dane na temat miejskiej zieleni. Drzewa naniesione zostaną na mapę lokalizacyjną.