Pomoc dzieciom i młodzieży z problemami psychicznymi

Dobre wieści na koniec roku! Złożony przez Powiatu Pilski projekt p.n. „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” został skierowany do negocjacji.

Proponowane Centrum to nasza odpowiedź na potrzeby młodych mieszkańców i przeciwdziałanie problemom, które budzą niepokój w całym kraju. W takim Centrum będą mogli znaleźć profesjonalną pomoc  

mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Skierowanie projektu do negocjacji jest etapem poprzedzającym przyznanie dofinasowania w kwocie około 7 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), o które ubiega się Powiat Pilski na uruchomienie Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile już w 2022 r.   

Przewidziano w nim świadczenie całego kompleksu usług dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w zmaganiach z problemami natury emocjonalnej. Wsparcie przewidziano również dla rodziców młodych pacjentów Centrum.

Razem z  Centermed Poznań i Fundacja Ciszum w projekcie zaplanowano również działania profilaktyczne adresowane dla młodzieży uczącej się we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski.