Zła jakość powietrza w Poznaniu. CZK zaleca ograniczenie przebywania na zewnątrz

Dziś zdecydowanie lepiej… nie brać głębokich wdechów na powietrzu. Jest ono złej jakości, przez co może bardziej zaszkodzić nic pomóc. Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu przez cały dzień.

 

Z uwagi na warunki meteorologiczne, zanieczyszczenia kumulują się w powietrzu, co wpływa na znaczne pogorszenie jego jakości. Do powstania smogu przyczyniają się m.in. nieprawidłowe spalanie i emisja z kominów, a także spaliny samochodowe.

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu zaleca pozostanie w domach i ograniczenie wysiłku na powietrzu. Szczególnie powinny uważać osoby:

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Z powodu złego stanu powietrza osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.