Pierwsze w tym roku ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. Już niedługo zasilą szeregi jednostek na terenie Wielkopolski.

 

Było to pierwsze w tym roku ślubowanie młodych funkcjonariuszy, którzy wkrótce rozpoczną służbę. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną od początku pandemii ślubowania prowadzone są w inny niż do tej pory sposób. Policjanci podzieleni są na więcej, ale za to mniejszych grup, a na sali nie są obecni ich bliscy. Szczególnie ten ostatni element jest dość istotny – zwykle była to chwila wspólnego przeżywania nie tylko dla samych funkcjonariuszy, ale też ich rodzin.

W pierwszym w tym roku ślubowaniu udział wzięło 18 osób. Odebrał je od nich Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Piotr Mąka.

Przywitał on także nowych w szeregach Policji, podkreślając istotę służby i obowiązki, jakie z tego wynikają. Wskazał na przestrzeganie słów roty ślubowania oraz szacunku do drugiego człowieka.

Policjanci po kilkumiesięcznym przeszkoleniu będą mogli zasilić szeregi wielkopolskich jednostek.