Czym oddycha sie w Poznaniu? Ostatnio głównie smogiem. Kolejny dzień z przekroczeniem norm zanieczyszczeń

Po raz kolejny w tym sezonie w Poznaniu przekroczono normy stężeń pyłów drobnych PM10. Ze względu na utrzymanie się takiego stanu, w środę także obowiązują ograniczenia w ogrzewaniach domów.

Jak przekazał Wydział Ochrony Środowiska UMP, we wtorek (11 stycznia) na terenie miasta odnotowano przekroczenie wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10. Z uwagi na prognozowane utrzymanie się przekroczenia także dzisiaj, wprowadzono zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, pieców kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Miasto przypomina, że głównymi źródłami emisji szkodliwych pyłów w miastach jest spalanie paliw stałych, takich jak np. węgiel czy drewno. Istotne jest ograniczenie spalania, szczególnie przy niesprzyjających warunkach. Nawet pojedyncze źródło w znaczący sposób wpływa na pogorszenie sytuacji.

Na powstawanie smogu bardzo duży wpływ mają także warunki meteorologiczne, które sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń. To np. brak wiatru i mgła.

Przy tak fatalnej jakości powietrza szczególnie powinny uważać dzieci, osoby starsze i z chorobami przewlekłymi. Jednocześnie wszystkim osobom zaleca się ograniczenie przebywania na dworze oraz rezygnację z aktywności fizycznej na powietrzu.

Ograniczenia w sposobie ogrzewania wprowadzane są na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 2017 roku.