Pomimo pandemii poznańska branża budowlana nie stoi w miejscu. Pozytywne prognozy na 2022 rok

Miniony, 2021 rok, przyniósł duże zyski branży budowlanej. Pierwszy raz w Poznaniu zanotowano tak znaczny wzrost rozpoczętych inwestycji w przypadku wszystkich kategorii obiektów budowlanych.

 

Pandemia COVID-19 oraz kolejne obostrzenia sanitarne, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa i jego nowych odmian, nie pomagają stanąć na nogi polskiej gospodarce. Kolejne punkty oraz lokale zamykają swoją działalność. Obiecująco wygląda jednak sytuacja w branży budowlanej, gdzie odnotowano znaczny wzrost zrealizowanych, jak i planowanych inwestycji. Tylko w ubiegłym, 2021 roku, ukończono 68 inwestycji drogowych, 288 sieci uzbrojenia terenu oraz 65 budowli o charakterze małej architektury. Powstały aż 274 obiekty niemieszkalne oraz 487 mieszkalnych jednorodzinnych.

Zanotowano przy tym nieznaczne spadki, szczególnie w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których powstało o 12 mniej niż w 2020 roku.

Jak zauważa Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, prognozy na 2022 rok napawają jeszcze większym optymizmem, ponieważ po raz pierwszy liczba rozpoczętych w 2021 roku projektów jest wyższa od tych zrealizowanych. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych jest to wzrost o całe 93%. W samej infrastrukturze drogowej zanotowano wzrost o niemal połowę. Ponadto rozpoczęto już budowę 458 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 85 wielorodzinnych, 78 niemieszkalnych, 250 sieci uzbrojenia terenu, 57 obiektów infrastruktury drogowej i 160 mniejszych budowli. 

Tak dynamicznie rozwijające się budowlane inwestycje są dobrą wiadomością nie tylko dla zajmujących się nimi firm, ale również mieszkańców Poznania, dla których lokalne, uliczne budowy często stanowią duże utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Owocny rok w branży budowlanej daje także nadzieję na poprawę sytuacji także w innych działach gospodarki