Ulica Sucha jest modernizowana

Trwa modernizacja ul. Suchej, która zyskuje nie tylko nową nawierzchnię, ale jest także gruntownie przebudowywana wraz z m.in. budową kanału technologicznego i uzupełnieniem odwodnienia.

 

Prace wykonywane są na odcinku od ul. Gdyńskiej do wiaduktu nad linią kolejową nr 356, czyli relacji Poznań Wschód – Wągrowiec.

Stara nawierzchnia wykonana z kostki granitowej została rozebrana. Wykonawca prowadzi obecnie prace przy przebudowie kolidujących sieci uzbrojeń, a także budową kanału technologicznego. Inwestycja obejmuje też uzupełnienie odwodnienia oraz wymianę oświetlenia na ulicy.

Nowa nawierzchnia zostanie wykonana ze zdemontowanej kostki. Powstaną również nowe chodniki a zjazdy będą odtworzone po zakończeniu robót podziemnych.

Prace mają zakończyć się w lutym tego roku. Dopiero po odbiorach technicznych zostanie tam wprowadzona nowa organizacja ruchu.