Coroczne spotkanie z konsulami w Poznaniu tym razem w formie zdalnej

Tegoroczne tradycyjne spotkanie władz miasta z konsulami pełniącymi obowiązki w stolicy Wielkopolski odbyło się w innej niż zwykle formie. Z uwagi na sytuację pandemiczną, miało ono charakter zdalny.

Każdego roku w Urzędzie Miasta organizowane jest spotkanie z konsulami pełniącymi obowiązki w Poznaniu. To czas, kiedy można podsumować dotychczasową współpracę, a także zaprezentować plany na rozpoczynający się nowy rok.

W stolicy Wielkopolski działa ponad 30 konsulatów, w tym m.in. Irlandii, Niemiec, Węgier, Rosji i Czech.

Tegoroczne spotkanie z władzami miasta odbyło się w formie zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju. Poza przedstawicielami korpusu konsularnego, udział w nim wzięli prezydent Poznania wraz ze swoimi zastępcami, a także sekretarz i skarbnik miasta.

Jacek Jaśkowiak podziękował za współpracę w 2021 roku podkreślając trudną sytuację wynikającą z pandemii. Przywitał także nową konsul honorową Estonii, Aleksandrę Iwaszkiewicz-Wodę, która do poznańskiego grona konsularnego dołączyła niedawno.

Rozmawiano także o kryzysie na wschodniej granicy Polski oraz o przypadającej w 2021 roku 30. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.