Pomnik 3. Poznańskiego Pułku Lotniczego odrestaurowany

Zarząd Zieleni Miejskiej odrestaurował pomnik 3. Poznańskiego Pułku Lotniczego, który był zdewastowany przez wandali.

 

Miejsce pamięci na poznańskiej Cytadeli zostało zdewastowane w 2020 roku. Zniszczenia były na tyle duże, że konieczna była renowacja całego monumentu.

W drugiej połowie 2021 roku przygotowano program prac konserwatorskich na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskich, a następnie przystąpiono do ich realizacji. Prace prowadzono pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Renowację zakończono w połowie grudnia ubiegłego roku. Dzięki niej pomnik został naprawiony i zabezpieczony, dzięki czemu zyskał estetyczny wygląd.

Zadanie było finansowane ze środków przekazanych przez wojewodę wielkopolskiego.