Odbyło się spotkanie w sprawie budowy nowego dworca PKP

Zapewne dla zdecydowanej większości z nas dworzec PKP nie stanowi właściwej wizytówki Trzcianki. Wobec powyższego we wtorek, 4 stycznia br. na dworcu kolejowym, odbyło się spotkanie Krzysztofa Wojciecha Jaworskiego, burmistrza Trzcianki, z Krzysztofem Czarneckim, posłem na Sejm RP.

W rozmowie uczestniczyli również Witold Putyrski zastępca burmistrza Trzcianki oraz Adam Bogrycewicz Radny Sejmiku Wielkopolskiego.

Spotkanie dotyczyło możliwości i szans Trzcianki na przyszłą modernizację i przebudowę infrastruktury kolejowej w naszym mieście. W bliskiej przyszłości nie widać bowiem planów modernizacji obiektu po stronie PKP. Ścieżka jaka wydaje się być najbardziej prawdopodobna i możliwa do realizacji, to próba przejęcia nieruchomości od PKP i zagospodarowania ich przez gminę przy udziale środków zewnętrznych.

O wszystkich przedsięwzięciach i planach na przyszłość będziemy informować na bieżąco.