Opłata za odpady komunalne wpłacona na zły numer konta? Miasto podpowiada co zrobić

Od 1 stycznia 2022 roku Miasto Poznań nie należy już do GOAP i samo zajmuje się organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Oznacza to, że opłaty za wywóz śmieci należy wpłacać na inne niż do tej pory konto. CO jednak, gdy ktoś się pomylił i odruchowo przelał pieniądze na konto GOAP?

 

Wraz ze zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zmienił się także organ podatkowy, do którego powinna wpływać opłata za odpady. Od 1 stycznia nie jest to już ZM GOAP a Miasto Poznań.

Kilka dni temu minął termin pierwszych opłat. Co w sytuacji, gdy ktoś omyłkowo przelał pieniądze na zły numer konta – na konto ZM GOAP?

Miasto Poznań podpowiada, że w takiej sytuacji należy zwrócić się do GOAP z wnioskiem o zwrot powstałej nadpłaty, wskazując swoje dane kontaktowe (PESEL, nr konta do dokonania zwrotu oraz opis zaistniałej sytuacji i powód dokonania błędnej wpłaty).

Pismo należy skierować w formie pisemnej do ZM GOAP przy ul. św. Michała 43 w Poznaniu. Nie ma możliwości, by Miasto wystąpiło z takim wnioskiem w imieniu mieszkańców.

Jednocześnie Urząd Miasta przypomina, że pomyłka nie zwalnia z dopełnienia płatności wobec aktualnego podmiotu, czyli Miasta Poznań. Oznacza to, że należy uiścić należną opłatę jak najszybciej na prawidłowe konto. Jeśli zrobi się to odpowiednio szybko, uda się uniknąć powstania ewentualnych odsetek czy też wysyłania upomnienia o zaległościach.