Poznań będzie miał Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich

Poznańscy uczniowie będą mogli zwracać się z prośbą o wsparcie do Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Stworzenie tego stanowiska ma być odpowiedzią na oczekiwania dzieci i młodzieży w Poznaniu. Czym będzie się zajmował rzecznik?

 

Powołanie Rzecznika Praw Uczniowskich to z jednej strony odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez poznańskich uczniów, z drugiej reakcja na zauważalny w ostatnich latach coraz większy udział dzieci i młodzieży w debatach publicznych dotyczących rozwoju miasta, a także większą świadomość młodych ludzi w zakresie możliwości walki o respektowanie ich praw.

Rolą rzecznika ma być przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat praw uczniów poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, które będą skierowanie nie tylko do samych zainteresowanych, ale także do ich rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz dyrekcji placówek oświatowych.

Jednocześnie, w razie potrzeby ma reagować i przeciwdziałać naruszeniom tych praw. Uczniowie będą mogli otrzymać merytoryczne wsparcie w zakresie korzystania ze swoich praw.

Rzecznik będzie odpowiadał także za współpracę z samorządem uczniowskim i Młodzieżową Radą Miasta, a także propagowanie działań mediacyjnych między członkami społeczności szkolnej.

„Od kilku lat obserwujemy bardzo duże zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz swojej społeczności i całego Poznania. Przykładem może być Fundusz Samorządów Uczniowskich, dzięki któremu młodzi ludzie mogą realizować w szkołach zgłoszone przez siebie projekty. Wierzę, że tego typu inicjatywy oraz edukacja młodych poznaniaków wpłyną pozytywnie na rozwój naszego miasta.” – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Osoba powołana na to stanowisko będzie pełnić funkcję społecznie i zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Będzie mogła zapraszać do współpracy inne instytucje, organizacje, ekspertów, specjalistów czy pracowników merytorycznych UMP i miejskich jednostek. Będzie podlegać ocenie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania oraz Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Nadzór nad Miejskim Rzecznikiem Praw Uczniowskich będzie sprawować Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.