Bezpłatne szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców

Poznań Biznes Partner i Wydział Prawny Urzędu Miasta Poznania zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Dotyczy to nie tylko zatrudniania uchodźców z Ukrainy.

 

Szkolenie odbędzie się w formie online w poniedziałek, 14 marca, w godzinach 9:00-12:00.

Przedsiębiorcy dowiedzą się m.in. jakie są aktualne przepisy z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Poruszone zostaną tematy takie jak np. zasady wjazdu do Polski spoza terytorium UE, w tym kwestie wiz, ruchu bezwizowego oraz przygotowywanych specjalnych rozwiązań, a także legalizacji pobytu osób z Ukrainy – m.in. jak przedłużyć wizę czy otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy.

Przybliżone zostaną ustawy o cudzoziemcach, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod kątem podłoża prawnego i wyjaśniona zostanie procedura zatrudniania, w tym zasady postępowania w Urzędzie Pracy oraz przed wojewodą.

Podczas spotkania omówione będą także planowane zmiany w ustawodawstwie w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Udział jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja (tutaj).