Zły stan powietrza w Poznaniu, wprowadzono ograniczenia w sposobach ogrzewania

Z uwagi na zły stan powietrza w Powietrzu wprowadzono ograniczenia w sposobie ogrzewania na terenie miasta.

 

W środę, 16 marca, przekroczono wartości 50 µg/m3 stężeń pyłów drobnych PM10. Prognozowane jest utrzymanie przekroczenia także w czwartek, 17 marca. Z tego powodu na terenie miasta, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wprowadzono zakaz stosowania kominków opalanych drewnem, piecy kaflowych lub typu “koza” oraz kotłów węglowych nie spełniających wymagań Ekoprojektu dla posiadających drugi sposób ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne bądź inne spełniające wymagania Ekoprojektu.

Jak przypomina Wydział Ochrony Środowiska UMP, głównymi źródłami emisji pyłów drobnych PM10 na terenie miast jest spalanie paliw stałych, w tym węgla i drewna w piecach kaflowych, kominkach, kotłach węglowych czy piecach typu „koza”.

Jednocześnie wpływ na utrzymywanie się stężenia zanieczyszczeń mają warunki atmosferyczne, w tym niewielki lub brak wiatru, inwersja temperaturowa czy wyżowy układ baryczny.

Przy podwyższonym stężeniu zanieczyszczeń nawet pojedyncze źródło, np. kominek przyczynia się do znacznego pogorszenia stanu jakości powietrza.