Trwają prace na ul. Morasko

Trwają prace na ul. Morasko na północy Poznania. Zadanie obejmuje przede wszystkim budowę nowego chodnika, ale też kanalizacji, oświetlenia, platform przystankowych i wymianę nawierzchni jezdni.

– Większość prac już za nami. Chodnik powstał na całym odcinku pomiędzy ulicami Szklarniową a Meteorytową i Deszczową. Wykonawca rozpoczął teraz prace związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni po robotach polegających na budowie kanalizacji deszczowej – mówi Barbara Plenzler-Horváth, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji.

W sumie nowy chodnik od ul. Szklarniowej do skrzyżowania z Meteorytową i Deszczową ma prawie 800 metrów długości. Powstał wzdłuż wschodniej strony ul. Morasko, gdzie stanowi kontynuację istniejącego już chodnika biegnącego w kierunku północnym. Dalej, od istniejącego przejścia dla pieszych, chodnik wybudowano po stronie zachodniej ulicy. W miejscach, gdzie różnice wysokości terenu były znaczące, zbudowano mur oporowy zapobiegający osuwaniu się gruntu. Podczas prac zabezpieczone zostało drzewo, które rośnie w rejonie skrzyżowania z ul. Nad Różanym Potokiem.

Zakończyła się również budowa sieci kanalizacji deszczowej, która odprowadzać będzie wody opadowe z nowego chodnika oraz jezdni. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącego oświetlenia oraz utwardzenie zjazdów do przylegających posesji.

W czwartek wykonawca przystąpił do pierwszych robót związanych z wymianą nawierzchni jezdni, które zakończą się tej wiosny. Do wykonania pozostaną jeszcze m.in. regulacje studzienek, prace na skrzyżowaniach oraz wprowadzenie docelowego oznakowania. W rejonie przystanku autobusowego Deszczowa pojawi się także nowe przejście dla pieszych. Na wysokości przystanków budowane są platformy wyniesione względem krawędzi jezdni, co ułatwi wsiadanie do autobusów.