W kinie o uzależnieniach, czyli program kinowy dla uczniów w ramach “Poznań uzależniony od profilaktyki”

Pokazy filmów i spotkania ze specjalistami to działania przeprowadzone w ramach kolejnej odsłony projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki”. Działania były skierowane do uczniów szkół średnich, którzy mogli poszerzyć wiedzę m.in. na temat uzależnień od nowych technologii.

 

Miejski projekt „Poznań uzależniony od profilaktyki” jest realizowany od kilku lat, a jego celem jest szerzenie świadomości i wiedzy na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Dotyczy to tematyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, dopalaczy, a od tego roku także nowych technologii, z których najczęściej korzystają młodzi ludzie.

Jednym z działań jest pilotażowy program kinowy zrealizowany w Kinie Muza, organizowany przez Miasto Poznań wraz z Młodzieżową Radą Miasta Poznania, skierowany do młodzieży ze szkół średnich.

Uczestnikom zaproponowano zestaw filmów, które były podzielone na dwa bloki tematyczne – uzależnienie od narkotyków oraz od technologii. O tym, który film był wyświetlany decydowali uczniowie wraz z wychowawcami. Następnie odbywało się spotkanie ze specjalistami z zakresu uzależnień, podczas którego przeprowadzono warsztaty nawiązujące do wyświetlanych filmów.

Kolejną częścią były lekcje przeprowadzane przez wychowawców w szkole.

W ten sposób młodzież na różne sposoby mogła zapoznać się z problemem, zagrożeniami i sposobami leczenia uzależnień.

Program wydarzeń kinowych jest przeprowadzony pilotażowo. W seansach wzięło udział 25 klas z czterech poznańskich szkół. Można się spodziewać, że jeśli pilotażowa edycja zostanie oceniona pozytywnie, to taka forma działań będzie kontynuowana.

„Poznań uzależniony od profilaktyki” to program realizowany od kilku lat. W tym roku poza poszerzeniem tematyki o nowe technologie wskazuje się także na tematykę uzależnień behawioralnych. Duży nacisk podczas działań kładzie się na te praktyczne, w tym warsztaty dla uczniów.