Ulica Miłosza zostanie przebudowana. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników

Dziurawa, nierówna i pozbawiona chodników ulica Miłosza zostanie przebudowana. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które pozwolą na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu w tym rejonie.

 

Obecnie ulica Miłosza jest nierówna i pełna dziur, uskoków i kolein. Brakuje też bezpiecznych ścieżek dla pieszych i oświetlenia.

Planowana przebudowa ma objąć odcinek od ul. Literackiej do torów kolejowych. Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał nie tylko wykonać nową nawierzchnię jezdni, która poprawi komfort i bezpieczeństwo przejazdu.

Plan przewiduje także budowę nowego systemu kanalizacji deszczowej w ul. Stachury tuż obok i kanału technologicznego. Wykonane zostaną chodniki, co znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych. Odpowiednie, nowe zjazdy do posesji zapewnią jednolitość estetyczną na ulicy oraz wygodniejsze dojazdy do domów dla okolicznych mieszkańców. Wybudowane będą nowe miejsca postojowe.

Całość zyska nowe oświetlenie uliczne. W celu poprawy bezpieczeństwa skrzyżowania na przebudowywanym odcinku zostaną wyniesione.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą przesyłać swoje oferty do 5 maja.